Hol gjennom gang- og sykkeltunnelen

  Onsdag var det gjennomslag i Kletten gang- og sykkeltunnel på rv. 5 mot Bergumkrysset. No startar neste fase i prosjektet, for å gjere tunnelen klar til bruk i sommar.

Langebruvegen stengd og ny tilkomst helsetunet

        Arbeidet med bygge om Langebruvegen og tilrettelegge for mjuke trafikantar er no i gang. Gåande og syklande vil komme seg forbi som før, men bilistane må nytte ny adkomst.

Oppstart i Halbrendslia

  Førdepakken er i gang med bygging av ny gang - og sykkelveg frå krysset i Furelia og ned til Hogane med gangkulvert under E39.

Omlegging av Vievegen

 

Endra køyremønster ved terapibassenget

 

Førdepakken bidreg til byutvikling

 

Oppstart på Klettentunnelen

 

Informasjonsmøte om reguleringsplan Kyrkjevegen

 

Kletten gang- og sykkeltunnel ute på anbod

 

Plan for Kyrkjevegen på høyring