Bru ved Førdehuset på høyring

Detaljregulering for bru over Jølstra (Tiltak 1 i Førdepakken) er ute på høyring, med merknadsfrist 12. juli.

Legg stein på stein i Førdepakken

Arbeida med tiltak 14 i Førdepakken er i full gang etter ein hard vinter. No pågår steinlegginga for fullt, og etter påske blir det asfaltering.

Nye alternativ for bru ved Førdehuset

Førdepakken presenterte 19. oktober to nye brualternativ ved Førdehuset for Sunnfjord kommune. Ei bru med T-kryss og ei bru med rundkøyring.

Ny trafikkomlegging i Hafstadvegen vest

Tysdag 10. oktober blir det nytt køyremønster i Hafstadvegen vest, slik at tilkomst og parkeringsareal blir noko endra.  

Drøfta Førdepakken med ministeren

Fylkeskommunen og Sunnfjord kommune møtte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård 18. september.  

Markerte opning av ny gangveg

Den nye gang- og sykkelvegen i Halbrendslia vart opna tysdag 19. september, med flott feiring saman med skuleelevane.  

Lyser ut Angedalsvegen i første kvartal

Angedalsvegen frå Førdehuset til Prestfossbrua skal rustast opp, og tiltak 18 og 19 blir lagt til som opsjonar.  

Stenging i Langebruvegen

Arbeidet med Tiltak 14 fører til stenging i Langebruvegen og nytt køyremønster i krysset ved Førde hotell.  

Nytt køyremønster i Fjellvegen

Måndag 21. august må du køyre på eit anna vis i Fjellvegen. Men endringa blir kortvarig.  

Nye vegen Indre Øyrane -Langebruvegen er opna

Den nye vegen frå Langebruvegen til Indre Øyrane vart opna i flott vintervêr 16. desember.