Drøfta Førdepakken med ministeren

Fylkeskommunen og Sunnfjord kommune møtte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård 18. september.  

Markerte opning av ny gangveg

Den nye gang- og sykkelvegen i Halbrendslia vart opna tysdag 19. september, med flott feiring saman med skuleelevane.  

Lyser ut Angedalsvegen i første kvartal

Angedalsvegen frå Førdehuset til Prestfossbrua skal rustast opp, og tiltak 18 og 19 blir lagt til som opsjonar.  

Stenging i Langebruvegen

Arbeidet med Tiltak 14 fører til stenging i Langebruvegen og nytt køyremønster i krysset ved Førde hotell.  

Nytt køyremønster i Fjellvegen

Måndag 21. august må du køyre på eit anna vis i Fjellvegen. Men endringa blir kortvarig.  

Nye vegen Indre Øyrane -Langebruvegen er opna

Den nye vegen frå Langebruvegen til Indre Øyrane vart opna i flott vintervêr 16. desember.  

Opnar ny avkøyring til Lysthaugen

Ny, permanent avkøyring til Lysthaugen opnar måndag 7. november.  

Folkemøte om utbetring av Angedalsvegen og Kyrkjevegen

Her finn du presentasjonar frå informasjonsmøte torsdag 27. oktober.  

Opna Kletten gang- og sykkeltunnel

Mange var møtt fram då ordførar Jenny Følling opna den nye Kletten-tunnelen, ved å låse opp ein sykkellås!  

Ny parkeringsplass i Hafstadvegen vest

Sunnfjord kommune opnar måndag 19. september ei ny parkeringsplass i Hafstadvegen vest, i samarbeid med Førde Sør og Førdepakken. Første timen er gratis, men etter det må du betale, og dette er for å sikre nok parkeringsplassar i vestre del av Hafstadvegen.