Opna Kletten gang- og sykkeltunnel

Mange var møtt fram då ordførar Jenny Følling opna den nye Kletten-tunnelen, ved å låse opp ein sykkellås!  

Ny parkeringsplass i Hafstadvegen vest

Sunnfjord kommune opnar måndag 19. september ei ny parkeringsplass i Hafstadvegen vest, i samarbeid med Førde Sør og Førdepakken. Første timen er gratis, men etter det må du betale, og dette er for å sikre nok parkeringsplassar i vestre del av Hafstadvegen.  

Velkommen til opning av Kletten gang- og sykkeltunnel!

  Den nye gang- og sykkeltunnelen gjennom Kletten opnar fredag, og alle er velkommen til å delta i opninga!

Endra køyremønster på E39

Det blir nytt køyremønster på E39 ned mot Thon Hotel Førde.  

Arbeid i Hafstadvegen gir stenging

  Tiltak 14 i Førdepakken er godt i gang, og siste veka i juli startar arbeidet med å skifte ut eit røyr i grunnen foran Hafstadvegen 37/39.

Førdepakken informerte om Tiltak 14

Rundt 45 personar møtte fram til infomøte om E39 Fjellvegen og Hafstadvegen 5. april. Opptak av møtet er lagt ut her.  

Signerte største kontrakten så langt i Førdepakken

  Førdepakken signerte mandag kontrakt med Entreprenørservice AS om utbygging av E39 Fjellvegen og Hafstadvegen i Førde sentrum. Kontrakten på 137,5 millionar er så langt den største i Førdepakken.

Har tildelt kontrakt Fjellvegen - Hafstadvegen

Statens vegvesen tildeler Entreprenørservice AS kontrakten E39 Fjellvegen – Hafstadvegen, tiltak 14 i Førdepakken.  

Hol gjennom gang- og sykkeltunnelen

  Onsdag var det gjennomslag i Kletten gang- og sykkeltunnel på rv. 5 mot Bergumkrysset. No startar neste fase i prosjektet, for å gjere tunnelen klar til bruk i sommar.

Langebruvegen stengd og ny tilkomst helsetunet

        Arbeidet med bygge om Langebruvegen og tilrettelegge for mjuke trafikantar er no i gang. Gåande og syklande vil komme seg forbi som før, men bilistane må nytte ny adkomst.