Kletten gang- og sykkeltunnel er opna!

Fredag 16. august opna Kletten gang- og sykkeltunnel for trafikk. Les meir om tunnelen her!

Aktuelt

Oppstart i Halbrendslia

  Førdepakken er i gang med bygging av ny gang - og sykkelveg frå krysset i Furelia og ned til Hogane med gangkulvert under E39.

Omlegging av Vievegen

 

Endra køyremønster ved terapibassenget

 

Førdepakken bidreg til byutvikling

 

Oppstart på Klettentunnelen

 

Informasjonsmøte om reguleringsplan Kyrkjevegen

 

Kletten gang- og sykkeltunnel ute på anbod

 

Plan for Kyrkjevegen på høyring

 

Open kontordag om tiltak 18 Kyrkjevegen