Nye vegen Indre Øyrane -Langebruvegen er opna

Den nye vegen frå Langebruvegen til Indre Øyrane vart opna i flott vintervêr 16. desember.  

Opnar ny avkøyring til Lysthaugen

Ny, permanent avkøyring til Lysthaugen opnar måndag 7. november.  

Folkemøte om utbetring av Angedalsvegen og Kyrkjevegen

Her finn du presentasjonar frå informasjonsmøte torsdag 27. oktober.  

Opna Kletten gang- og sykkeltunnel

Mange var møtt fram då ordførar Jenny Følling opna den nye Kletten-tunnelen, ved å låse opp ein sykkellås!  

Ny parkeringsplass i Hafstadvegen vest

Sunnfjord kommune opnar måndag 19. september ei ny parkeringsplass i Hafstadvegen vest, i samarbeid med Førde Sør og Førdepakken. Første timen er gratis, men etter det må du betale, og dette er for å sikre nok parkeringsplassar i vestre del av Hafstadvegen.  

Velkommen til opning av Kletten gang- og sykkeltunnel!

  Den nye gang- og sykkeltunnelen gjennom Kletten opnar fredag, og alle er velkommen til å delta i opninga!

Endra køyremønster på E39

Det blir nytt køyremønster på E39 ned mot Thon Hotel Førde.  

Arbeid i Hafstadvegen gir stenging

  Tiltak 14 i Førdepakken er godt i gang, og siste veka i juli startar arbeidet med å skifte ut eit røyr i grunnen foran Hafstadvegen 37/39.

Førdepakken informerte om Tiltak 14

Rundt 45 personar møtte fram til infomøte om E39 Fjellvegen og Hafstadvegen 5. april. Opptak av møtet er lagt ut her.  

Signerte største kontrakten så langt i Førdepakken

  Førdepakken signerte mandag kontrakt med Entreprenørservice AS om utbygging av E39 Fjellvegen og Hafstadvegen i Førde sentrum. Kontrakten på 137,5 millionar er så langt den største i Førdepakken.