Veistenging ved kyrkjegarden i Førde

Køyrevegen til Førde kyrkjegard, Blomreina, vert stengd for biltrafikk tysdag 4. juni frå kl. 07:30–22:00 på grunn av gravearbeid.

Veistenging ved krysset frå fv.609 ned til Halbrendsøyra

Køyrevegen til Førde kyrkjegard, Blomreina, vert stengd for biltrafikk tysdag 4. juni frå kl. 07:30–22:00 på grunn av gravearbeid.

Bompengar er ein føresetnad for å kunne realisere Førdepakken, til liks med alle andre bypakker her i landet. Innkrevinga starta 3. oktober 2016. Har du spørsmål om faktura eller bombrikke? Ta kontakt med AutoPASS.

Gå til AutoPASS

Vurderer tiltak rundt støy og trafikksikring ved Klettentunnelen

Arbeidet med gang- og sykkeltunnelen gjennom Kletten er no kome godt i gang, og entreprenøren er kome eit stykke inn i fjellet på sida mot Bergumkrysset. På sida mot sentrum er det gjort klar forskjering. Arbeidet pågår 07.00-23.00 på kvardagar og 07.00-16.00 på laurdagar.

Les meir om tiltak 17 Klettentunnelen

Aktuelt