Stengt for bilar i Langebruvegen

Langebruvegen er stengt for biltrafikk frå nr. 19 og bort til helsetunet. Omkøyring frå rundkøyring ved Øyrane vgs. Gåande og syklande kjem forbi.

Endringar på E39 og gangvegar ved Halbrend skule

Førdepakken er i gang med bygge undergang og gang- og sykkelveg i Halbrendslia. Følg skilting og nedsett hastigheit!

Bompengar er ein føresetnad for å kunne realisere Førdepakken, til liks med alle andre bypakker her i landet. Innkrevinga starta 3. oktober 2016. Har du spørsmål om faktura eller bombrikke? Ta kontakt med AutoPASS.

Gå til AutoPASS

Ventar gjennomslag i februar på Klettentunnelen

Arbeidet med å sprenge ut gang- og sykkeltunnelen gjennom Kletten nærmar seg slutten. I byrjinga av februar er det venta gjennomslag, og etter det blir det ein fase med klargjering og elektroarbeid før tunnelen opnar til sommaren.

Les meir om tiltak 17 Klettentunnelen

Aktuelt