Bompengar er ein føresetnad for å kunne realisere Førdepakken, til liks med alle andre bypakker her i landet. Innkrevinga starta 3. oktober 2016. Har du spørsmål om faktura eller bombrikke? Ta kontakt med AutoPASS.

Gå til AutoPASS

Nye nettsider for Førdepakken

Du er no inne på dei nye nettsidene til Førdepakken. Her vil du finne informasjon om tiltaka i Førdepakken, og nyhende om kva som skjer under utbygging av bypakken. Førdepakken har så langt gjort ferdig 8 tiltak som er med å prege bybildet i Førde, og fleire tiltak er under utbygging og planlegging. Vi håper at dei nye sidene våre vil gjere Førdepakken meir tilgjengeleg for publikum. God lesning!

Aktuelt

  • 21.06.2024 Asfaltering på nattestid i Førde
    Frå natt til torsdag vil det bli asfaltering på E39 gjennom Førde. Arbeidet vil medføre noko ventetid for trafikantane.
  • 23.05.2024 Open dag - brua ved Førdehuset
    Detaljregulering for bru over Jølstra (tiltak 1 i Førdepakken) er ute på høyring. Planleggjarane i Sunnfjord kommune og Førdepakken inviterer til open dag måndag 27. mai, i kafeområdet i Førdehuset klokka 14–18.
  • 16.05.2024 Bru ved Førdehuset på høyring
    Detaljregulering for bru over Jølstra (Tiltak 1 i Førdepakken) er ute på høyring, med merknadsfrist 12. juli.