Ny trafikkomlegging Hafstadvegen vest

Nytt køyremønster i Hafstadvegen vest trer i kraft frå morgonen 10. oktober. Les meir her!

Lyser ut Angedalsvegen første kvartal

Førdepakken vil lyse ut Angedalsvegen, med Kyrkjevegen og gangbru over Prestfossen som opsjonar. Les meir her

Bompengar er ein føresetnad for å kunne realisere Førdepakken, til liks med alle andre bypakker her i landet. Innkrevinga starta 3. oktober 2016. Har du spørsmål om faktura eller bombrikke? Ta kontakt med AutoPASS.

Gå til AutoPASS

Nye nettsider for Førdepakken

Du er no inne på dei nye nettsidene til Førdepakken. Her vil du finne informasjon om tiltaka i Førdepakken, og nyhende om kva som skjer under utbygging av bypakken. Førdepakken har så langt gjort ferdig 8 tiltak som er med å prege bybildet i Førde, og fleire tiltak er under utbygging og planlegging. Vi håper at dei nye sidene våre vil gjere Førdepakken meir tilgjengeleg for publikum. God lesning!

Aktuelt