Kletten gang- og sykkeltunnel er opna!

Fredag 16. august opna Kletten gang- og sykkeltunnel for trafikk. Les meir om tunnelen her!

Delprosjekt

Førdepakken inneheld 20 tiltak. 

Sjå oversikt over alle tiltaka