Angedalsvegen–Hafstadvegen (Hafstad bydel) - tiltak 1

Her kjem det ny bru over Jølstra. Ingar Hals

 

 

Type: Veg, gang- og sykkelveg

Status: Planfase

Prosjektet inneheld ny veg og ny bru over Jølstra, tilrettelagt for gang- og sykkeltrafikk. Prosjektet blir eit viktig gang-/sykkelvegsamband mellom idrettsparken i ny bydel, eksisterande kultur/idrettshus (Førdehuset) og eksisterande idrettsbanar. Prosjektet vil bidra til å løyse kapasitetsproblem i Førde sentrum. Det opnar opp for utbygging av ein ny bydel (Hafstad bydel). Den nye vegen vil bli ein fylkesveg.

Lengda på prosjektet er omlag 550 meter og er førebels kostnadsrekna til 208 mill. kr. (2022-kr).

Det vert planlagt for ei løysing som både tek vare på skulpturen Laksen og idrettsbanene. Detaljregulering for prosjektet vert lagt fram på slutten av 2023

Kontakt oss

Magna Fondesnes Vangsnes
Planprosjektleiar
E-post
Mobil 95 19 19 63