Kletten gang- og sykkeltunnel er opna!

Fredag 16. august opna Kletten gang- og sykkeltunnel for trafikk. Les meir om tunnelen her!

Naustøyna–Storehagen, gang- og sykkelbru - Tiltak 8

Arkitekttegna skisse av den nye brua som skal byggast. - Klikk for stort bileteIllustrasjon av ny gang- og sykkelbru over Jølstra, sett mot det planlagte Elvekanten-prosjektet. Rambøll/L2 Arkitekter    

Type: Gang- og sykkelveg

Status: Planleggingsfase

Det skal byggjast ny gang- og sykkelbru over Jølstra frå området ved det gamle kommunehuset til parkeringsplass ved kjøpesentra nord for Jølstra. Brua vil knyte Sentrum Sør nærare til handelsområdet nord for sentrum, og inngå i ein ny nord-sør akse gjennom sentrum.

Brua vil bli ca. 5 m brei mellom rekkverka, slik at to syklistar skal kunne møtast utan problem. Ulike brukonsept vart presenterte for kommunen i 2020 og formannskapet landa på å gå vidare med ei s-forma bjelkebru. Reguleringsplan for brua vart godkjent av Sunnfjord kommunestyre 18.11.2021.

På nordsida ev elva vert prosjektet koordinert med utbygginga av prosjektet Elvekanten. Bru blir ein kommunal veg når anlegget er ferdig, og bygging av brua er planlagt i 2023-24.

Kartskisse av nye brua og bygningane rundt. - Klikk for stort bileteGang- og sykkelbru over Jølstra krysser elva frå Naustøyna til Storehagen. Statens vegvesen  

Kontakt oss

Magna Fondesnes Vangsnes
Planprosjektleiar
E-post
Mobil 951 91 963