Open dag - brua ved Førdehuset

Detaljregulering for bru over Jølstra (tiltak 1 i Førdepakken) er ute på høyring. Planleggjarane i Sunnfjord kommune og Førdepakken inviterer til open dag måndag 27. mai, i kafeområdet i Førdehuset klokka 14–18.

Meir informasjon på Sunnfjord kommune sine nettsider: