Arbeidet i Langebruvegen flyttar

Arbeidet i Langebruvegen blir flytta til framfor Domus frå torsdag 30. juni. Gåande og syklande kjem forbi inntil Domus-bygget. Omkøyring for bilar frå rundkøyring ved Øyrane vgs som før. Tilkomst til Kyrkjevegen går via Angedalsvegen og Kyrkjevegen aust.

Aktuelt

Arbeid i Hafstadvegen gir stenging

  Tiltak 14 i Førdepakken er godt i gang, og siste veka i juli startar arbeidet med å skifte ut eit røyr i grunnen foran Hafstadvegen 37/39.

Førdepakken informerte om Tiltak 14

Rundt 45 personar møtte fram til infomøte om E39 Fjellvegen og Hafstadvegen 5. april. Opptak av møtet er lagt ut her.  

Signerte største kontrakten så langt i Førdepakken

  Førdepakken signerte mandag kontrakt med Entreprenørservice AS om utbygging av E39 Fjellvegen og Hafstadvegen i Førde sentrum. Kontrakten på 137,5 millionar er så langt den største i Førdepakken.

Har tildelt kontrakt Fjellvegen - Hafstadvegen

Statens vegvesen tildeler Entreprenørservice AS kontrakten E39 Fjellvegen – Hafstadvegen, tiltak 14 i Førdepakken.  

Hol gjennom gang- og sykkeltunnelen

  Onsdag var det gjennomslag i Kletten gang- og sykkeltunnel på rv. 5 mot Bergumkrysset. No startar neste fase i prosjektet, for å gjere tunnelen klar til bruk i sommar.

Langebruvegen stengd og ny tilkomst helsetunet

        Arbeidet med bygge om Langebruvegen og tilrettelegge for mjuke trafikantar er no i gang. Gåande og syklande vil komme seg forbi som før, men bilistane må nytte ny adkomst.

Oppstart i Halbrendslia

  Førdepakken er i gang med bygging av ny gang - og sykkelveg frå krysset i Furelia og ned til Hogane med gangkulvert under E39.

Omlegging av Vievegen

 

Endra køyremønster ved terapibassenget

 

Førdepakken bidreg til byutvikling