Veistenging ved kyrkjegarden i Førde

Køyrevegen til Førde kyrkjegard, Blomreina, vert stengd for biltrafikk tysdag 4. juni frå kl. 07:30–22:00 på grunn av gravearbeid.

Aktuelt

Oppstart i Halbrendslia

Førdepakken skal starte med bygging av ny gang - og sykkelveg frå krysset i Furelia og ned til Hogane med gangkulvert under E39.

Omlegging av Vievegen

 

Endra køyremønster ved terapibassenget

 

Førdepakken bidreg til byutvikling

 

Oppstart på Klettentunnelen

 

Informasjonsmøte om reguleringsplan Kyrkjevegen

 

Kletten gang- og sykkeltunnel ute på anbod

 

Plan for Kyrkjevegen på høyring

 

Open kontordag om tiltak 18 Kyrkjevegen