Folkemøte om utbetring av Angedalsvegen og Kyrkjevegen

Her finn du presentasjonar frå informasjonsmøte torsdag 27. oktober.

Kyrkjevegen Statens vegvesen

Angedalsvegen og Kyrkjevegen skal utbetrast som ein del av Førdepakken, og i den samanheng vart det arrangert informasjonsmøte torsdag 27.oktober, på Slåtten skule i Førde.

 

Presentasjonane som vart vist på møtet har me lagt ut her:

Presentasjon tiltak 15, 18 og 19 (PDF, 3 MB)

Presentasjon grunnerverv 1 (PDF, 822 kB)

Presentasjon grunnerverv 2 (PDF, 223 kB)

Presentasjon geoteknikk (PDF, 5 MB)

 

Kyrkjevegen: er planlagt utbetra frå krysset med Angedalsvegen, over Toene, til krysset med Hornesvegen (ved kyrkja).

Sjå plandokument for Kyrkjevegen.

Angedalsvegen: er i utgangspunktet planlagt utbetra frå Førdehuset og like til Slåtten skule.

Sjå plandokument fv.481 Angedalsvegen del 1

Sjå plandokument fv. 601 Angedalsvegen del 2