Informasjonsmøte om reguleringsplan Kyrkjevegen

 

Måndag 15. mars kl. 18.00 blir det informasjonsmøte om reguleringsplan for Kyrkjevegen. Møtet er i Førdehuset, kinosalen, og det er ope for alle. Men grunna korona er det avgrensa tal plassar og vi treng å registrere kven som er publikum. Dei som ønskjer å delta blir derfor bedne om å registrere seg her: