Stengt for bilar i Langebruvegen

Langebruvegen er stengt for biltrafikk frå nr. 19 og bort til helsetunet. Gåande og syklande kjem forbi. Omkøyring for bilar frå rundkøyring ved Øyrane vgs.

Oppstart på Klettentunnelen

 

AG Tunnel AS skal bygge den 430 meter lange gang- og sykkeltunnelen gjennom Kletten. Dei hadde det beste tilbodet med ein sum på 64,5 millionar kroner. Vegetasjonsrydding er i gang i området, og fram mot sommaren blir det arbeid med forskjeringar på begge sider. Sjølve tunneldrivinga startar etter ferien.