Veistenging ved kyrkjegarden i Førde

Køyrevegen til Førde kyrkjegard, Blomreina, vert stengd for biltrafikk tysdag 4. juni frå kl. 07:30–22:00 på grunn av gravearbeid.

Oppstart på Klettentunnelen

 

AG Tunnel AS skal bygge den 430 meter lange gang- og sykkeltunnelen gjennom Kletten. Dei hadde det beste tilbodet med ein sum på 64,5 millionar kroner. Vegetasjonsrydding er i gang i området, og fram mot sommaren blir det arbeid med forskjeringar på begge sider. Sjølve tunneldrivinga startar etter ferien.