Oppstart på Klettentunnelen

 

AG Tunnel AS skal bygge den 430 meter lange gang- og sykkeltunnelen gjennom Kletten. Dei hadde det beste tilbodet med ein sum på 64,5 millionar kroner. Vegetasjonsrydding er i gang i området, og fram mot sommaren blir det arbeid med forskjeringar på begge sider. Sjølve tunneldrivinga startar etter ferien.