Stengt for bilar i Langebruvegen

Langebruvegen er stengt for biltrafikk frå nr. 19 og bort til helsetunet. Gåande og syklande kjem forbi. Omkøyring for bilar frå rundkøyring ved Øyrane vgs.

Omlegging av Vievegen

Maskinar frå Magne Hafstad jobbar med å bygge ny veg og gang-og sykkelveg ved Førde sentralsjukehus. Ole Kristian Åset  

Arbeidet med å bygge gang- og sykkelveg samt å utbetre Vievegen går for fullt, og no skal snart trafikken leggjast om for å skifte ut massane under andre halvdel av bilvegen ved sjukehusparken. Vi oppmodar trafikantane til å følgje skilt og lysdirigering nøye, og me ynskjer minst mogleg trafikk i den midlertidige avkøyrsla i ambulansekrysset. Men trafikk til akuttmottaket og Covid 19 teststasjonen skal gå som normalt.