Endra køyremønster ved terapibassenget

Endra køyremønster langebruvegen v/sjukeheime 

Frå 9. august blir køyremønsteret endra inn mot terapibassenget. Vegen blir snevra inn, og det blir berre passasje for mindre køyretøy og små lastebilar. Vi vil oppmode folk til å bruke andre parkeringsplassar i området for å avgrense trafikken ved sjukeheimen.

Arbeidet med å mure opp kulverterMuring av kulverter til bru over Løken. Statens vegvesen til bru over Løken nærmar seg halvvegs no, og snart startar utgraving til amfiet som skal byggast framfor sjukeheimen.