Stengt for bilar i Langebruvegen

Langebruvegen er stengt for biltrafikk frå nr. 19 og bort til helsetunet. Gåande og syklande kjem forbi. Omkøyring for bilar frå rundkøyring ved Øyrane vgs.

Endra køyremønster ved terapibassenget

Endra køyremønster langebruvegen v/sjukeheime 

Frå 9. august blir køyremønsteret endra inn mot terapibassenget. Vegen blir snevra inn, og det blir berre passasje for mindre køyretøy og små lastebilar. Vi vil oppmode folk til å bruke andre parkeringsplassar i området for å avgrense trafikken ved sjukeheimen.

Arbeidet med å mure opp kulverterMuring av kulverter til bru over Løken. Statens vegvesen til bru over Løken nærmar seg halvvegs no, og snart startar utgraving til amfiet som skal byggast framfor sjukeheimen.