Finansiering

Korleis er Førdepakken finansiert?

Førdepakken har ein totalkostnad på 1,8 milliardar i 2019-kroner. Av desse kjem 60 prosent - 983 millionar - frå bompengeinnkreving. 158 millionar blir delt mellom dei tre eigarane av Førdepakken, med høvesvis 9,5 prosent kvar, og i tillegg kjem momsrefusjon inn.