Stengt for bilar i Langebruvegen

Langebruvegen er stengt for biltrafikk frå nr. 19 og bort til helsetunet. Gåande og syklande kjem forbi. Omkøyring for bilar frå rundkøyring ved Øyrane vgs.

Finansiering

Korleis er Førdepakken finansiert?

Førdepakken har ein totalkostnad på 1,8 milliardar i 2019-kroner. Av desse kjem 60 prosent - 983 millionar - frå bompengeinnkreving. 158 millionar blir delt mellom dei tre eigarane av Førdepakken, med høvesvis 9,5 prosent kvar, og i tillegg kjem momsrefusjon inn.