Bomstasjonar  
Full pris
Ingen avtalerabatt
Avtalerabatt
Førdepakken
E39 Bakkebøvegene (Førde vest) 26,00 20,80 (-20%)
Rv5 Kletten (Øyrane) 26,00 20,80 (-20%)
E39 Bruland (Førde Aust) 26,00 20,80 (-20%)
Fv481 Presteholten (Angedalsvegen) 26,00 20,80 (-20%)
Fv484 Brulandsvellene (Vievegen) 26,00 20,80 (-20%)
Bomstasjonar  
Full pris
Ingen avtalerabatt
Avtalerabatt
Førdepakken
E39 Bakkebøvegene (Førde vest) 47,00 47,00
Rv5 Kletten (Øyrane) 47,00 47,00
E39 Bruland (Førde Aust) 47,00 47,00
Fv481 Presteholten (Angedalsvegen) 47,00 47,00
Fv484 Brulandsvellene (Vievegen) 47,00 47,00