Utan AutoPASS brikke

Eigar av køyretøyet vil få ein faktura i posten.

Faktura inneheld kun passeringsavgift, og det er ikkje ekstra fakturagebyr.

 

Uten AutoPASS betalar du full pris og du misser fordelar som
Timesregel og Månadstak.
Bli AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS avtalemed eit anna bompengeselskap

Du må ha brikke frå eit anna bompengeselskap, for å få rabatt ved passering.


Bomstasjonane til Førdepakken
20% rabatt på køyretøy t.o.m 3.500kg


 

 

Ei AutoPASS-avtale og brikke gir deg fleire fordelar. Sjå takstar og rabattar.

Ei AutoPASS avtalekan betalast på følgjande måtar

Ei AutoPASS avtale gir deg 20% rabatt (køyretøy t.o.m 3.500kg) ved passering og du kan betale  avtala på følgjande måtar

btn-efakturabtn-avtalegiro

  • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har gjort første betaling i banken din. Då vil dei neste fakturaene gå direkte til nettbanken din.
  • Epostfaktura betyr at vi sender ein link med fakturainformasjon til eposten din, slik at du sjølv kan velje korleis du ynskjer å betale denne.
    Dersom du ikkje opnar denne linken innan 3 dagar, vil vi automatisk sende faktura per post eller via Efaktura
  • Via vanleg post

Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Norge, finn du betalingsinformasjon under:

Iban: / Swift: xxx