Arkiv

Ny faktureringsrutine for de uten AutoPASS-avtale

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for bompenger.
Ved fakturering av passeringer foretatt fra og med 1. oktober, ilegges det ikke lenger tilleggsavgift ved manglende betaling av faktura.

Hvis du ikke betaler fakturaen innen fristen får du derimot et inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser.

Unnlater du å betale inkassovarselet innen fristen sendes fakturaen til inkasso. Inkassosalær og renter vil da påløpe.

Lansering av ny selvbetjeningsløsning er utsatt

Eksisterende løsning for tegning av avtale og innlogging Min Side beholdes frem til ny løsning er på plass.

Tidspunktet for ny lansering er ikke fastsatt, og vil bli informert på websiden når dette er klart.

Nytt vedtak om miljødifferensierte takster f.o.m 01.10.17

Hva konsekvenser får dette for Førdepakken og andre bomanlegg?
 • Dette får ingen konsekvenser for takstene på Førdepakken foreløpig.
 • Fjellinjen innfører som eneste anlegg miljødifferensierte takster fra 01.10.17:
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum) så vil du bli belastet takst ut i fra kjøretøyets egenskaper og når du kjører.
  – Oslo kommune planlegger også lavutslippssone for tunge biler fra november i år.
Hva er miljødifferensiering?
 • Vedtaket betyr en innføring av et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompenger. Det vil si en klassedeling av kjøretøyet ut i fra om de er lette eller tunge, om de har nullutslipp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om kjøretøyet bruker diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale. 
 • I tillegg skal det innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst.
 • Bomtakster i byområder skal kunne tilpasses ved at takstene blir basert på kjøretøyets egenskaper og når de kjører. 
 • Samferdselsdepartementet kan lage forskrift om å endre takstene når det er fare for overskridelser av luftforurensning, og bestemme at inntekten kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i gjelde perioden. Bruk av miljødifferensierte takster må vedtas av berørte kommuner og fylkeskommuner.

 

Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet

ASFINAG ETS har vært brikkeutsteder for EasoGo+-tjenestene siden de ble lansert i 2013, men de har bestemt seg for å avvikle sin internasjonale virksomhet fra og med 1. juli 2017.

EasyGo+-tjenestene vil fortsette som tidligere, og skandinaviske brukere med EasyGo+ fra BroBizz AS kan fortsatt bruke disse i Østerrike og Skandinavia. Brukere som nå har en avtale med ASFINAG ETS må imidlertid bytte ut sin nåværende avtale og brikke med en ny brikke fra BroBizz AS i Danmark. BroBizz AS er for tiden det eneste bomselskapet som tilbyr EasyGO+-brikker for tyngre kjøretøy og bobiler, som kan brukes i Østerrike samt Norge, Sverige og Danmark.

Informasjon til kunder som benytter Bastøferja mellom Moss og Horten

Reiser du på ferjesambandet Moss – Horten, så kan du benytte AutoPASS brikken din ved overfarten og få 10% rabatt.
Du må da sørge for at bompengeavtalen og brikken din er gyldig!

Ta kontakt med det bompengeselskapet du fikk brikken din i fra, dersom spørsmål om dette.

For å lese med om AutoPASS på Bastø-Fosen, se pressemelding.

Lyssignala i Førdepakken er endra!

Lyssignala i Førdepakken er av ein ny type som gjev grønt, kvitt og oransje lyssignal ved passering av bomstasjonen.

Det har tidlegare vore informert om grønt, kvitt og ikkje noko lyssignal, men det oransje lyssignalet erstattar funksjonen til ikkje noko lyssignal.

Vi orienterer også om at dei første dagane etter oppstart av innkrevjinga, så vil lyssignala kunne avvike frå det normale, pga forseinka registrering av passeringar frå bomstasjonen. Og du kan dermed oppleve å få oransje lys, sjølv om avtala di er gyldig. Dette vil ordne seg i løpet av veka.

Dette betyr lyssignala i Førdepakken:

 • Grønt pluss-signal får du når brikka er lest og passering er lasta avtalen.
 • Kvitt pluss-signal får du når ny faktura på forskotsavtala /avtaletrekket er undervegs. På etterskotsavtaler får du kvitt lyssignal når fakturafristen har gått ut.
 • Det nye lyset, oransje kamerasignal, får du når passeringa er registrert utan brikke, eller dersom AutoPASS-brikka ikkje er registrert. Det betyr at det er teke bilete av registreringsskiltet.
Lyssignal

 

Les meir om Lyssignala

Innkrevjinga av bompengar i Førdepakken starta 3. oktober kl 00:00

Den 3. oktober vart bomstasjonane til Førdepakken satt i drift.

Les meir om korleis du betalar og kan få rabatt ved passering HER.

Dette er takstane:

Full pris
Avtale 20% rabatt
Lette køyretøy (t.o.m 3500kg) 26,00 20,80
Tunge køyretøy (f.o.m 3501kg) 47,00 47,00

 

Slik teiknar du AutoPASS-avtale

Den 3. oktober blir bomstasjonane til Førdepakken sett i drift.

Dette er takstane:

Full pris
Avtale 20% rabatt
Lette køyretøy (t.o.m 3500kg) 26,00 20,80
Tunge køyretøy (f.o.m 3501kg) 47,00 47,00


Har du allereie AutoPASS i bilen din?

I så fall treng du ikkje gjere noko. Dersom du har gyldig avtale og brikke frå eit anna anlegg, får du automatisk full rabatt og andre fordeler i Førdepakken sine bommar.

Har du ikkje AutoPASS?

Førde Bomselskap AS har ikkje eigne AutoPASS-brikke. Det betyr at du må teikne avtale med eit anna bompengeselskap.
Det er det samme kva selskap du vel – så lenge du har ei gyldig avtale og brikke i bilen, får du 20 prosent rabatt i bommane i Førdepakken. (Gjeld køyretøy t.o.m 3.500kg).
OBS, når det gjeld fødselsdato på avtala, skal den skrivast med bindestrek mellom tala.  Eksempel: 01-01-76.

Vi anbefaler deg å teikne ei etterskotsavtale med Bomringen i Bergen. (Sjå rettleiing for Hvordan opprette avtale, i PDF)
Da får du 10 prosent rabatt om du passerar bomstasjonane i Bergen, og så får du automatisk 20 prosent rabatt ved passeringar i Førdepakken.

Brikka kjem i posten. Avtala er gyldig frå den dagen du inngår den.
Passeringar gjort i Førdepakken vil då bli fakturert frå Bergen Bompengeselskap AS.

Kort om innkrevjing av bompengar i Førdepakken

 • Fem bomstasjonar (sjå kart).
 • Innkrevjing i retning mot sentrum, heile døgnet
 • Avtalefordelar som rabatt, timesregel og månadstak.
 • Informasjon om fritak
 • Innkrevjingstida er 12 år

Her kan du laste ned AutoPASS-brosjyren, som gir deg meir informasjon om AutoPASS i Førdepakken. Denne brosjyra vert distribuert ut til alle husstandar i Førdeområdet i løpet av kort tid.
Du kan og lese meir om prosjektene på http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/fordepakken

 

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux